1.باید کاری را شروع کنم. در الزام شروع کردنش مطمئنم اما در اینکه از چه جایی شروع کنم و با چه روشی پیش بروم نه... باید مشورت کنم! اما کس خاصی را نمی شناسم متاسفانه ...!


2. حرف های ابراهیم حاتمی کیا را دوست داشتم. حرف های حاتمی کیا دیشب هر چند وقت یک بار مرا از خواب می پراند ... عجیب بود ...!


3.کاش خدا در مسیر زندگی، مهلت آشنایی با دوستانش را از ما دریغ نکند ... 

منبع اصلی مطلب : ما وقع
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : 23 بهمن