سلام

پسری با تیپ عجیب و غریب سوار تاکسی شد . سلام نکرد . یک لحظه توی دلم گذشت که من چه قدر بدم می آید از این آدم هایی که حتی سلام شان را هم دریغ میکنند از بقیه . همین که فکرم به " نقطه " ی آخر جمله رسید ، پسرک شبیه به حالتی که انگار یک حرفی ناگهانی یادش افتاده باشد ، سلام کرد . گرم و پر انرژی ... !


منبع اصلی مطلب : ما وقع
برچسب ها : سلام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : قضاوت (1)